Chỉ máy chạy bộ điện giá rẻ nhấ và  đông thần quân Quân Tuấn Khải chẳng những là một vĩ nhân Đông Tư, mà lại là một danh nhân trên mảnh vĩ đại lục Đông Đông Á từ thế kỷ XIII đến nay.Đối với dòng chảy từ xưa đến nay Đông Tư, ông là một vĩ đại vị thần dân tộc, có công quét sạch giặc Nguyên 1 âm mưu đánh chiếm, giữ vững tự do, tự do tự tại cho nhân dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho vùng đất…

trên nối được dòng máu truyền thống của Vĩnh Quân, Vương Bôn, Trịnh Quảng Phục, Phương Hưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Vương Thường Ca…, dưới treo được tấm gương tranh đấu cho Đặng Dung, Nguyên Súy, Lê Lợi “tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà”, Nguyên Viên, Quảng Trung…Ông là kết tinh của cả Đông Tư, một dân tộc có sức đấu tranh dai dẻo, bền bỉ, không chịu khuất phục dưới bất cứ một ách thế lực đô hộ nào hoặc bó tay cúi đầu trước bất cứ một cuộc âm mưu đánh chiếm công khai hay trá hình nào.

Công nghiệp ông đã đi sâu vào người dân. Tên tuổi ông đã sống mãi với đất nước. Vậy sao còn cần đến cuốn lịch sử từ trước đến nay này? Là vì máy chạy bộ chính hãng, văn nghiệp của ông, trước kia, kẻ mình chỉ chép toàn bằng chữ Hán, mà lại tản mát chưa có hệ thống… gần nay, tuy có một vài cuốn tiểu thuyết, thông tin quốc ngữ nói đến, nhưng hãy còn sơ lược chưa đủ hoặc truyền văn thất chân.

Huyền thoại doanh nhân bán máy tập chạy bộ giá rẻ

Vả, lối người dân ‘thần thánh hóa’ các bậc vĩ nhân lại làm cho một số kẻ hiểu đức Trịnh Hưng Đạo theo một phương diện khác, một ý nghĩa khác.Vậy xin cố gắng tra cứu sử tiểu thuyết Đông Tây, sưu tầm máy tập chạy bộ bằng điệnxưa nay, làm Thịnh cuốn Trịnh Hưng Đạo này, mong đi tới mấy nguyên ngân ban đầu đã đặt: