Mách bạn những vấn đề được tư vấn khi dùng dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế

Để soạn thảo hợp đồng có nhiều cách, trong đó cách nhờ các dịch vụ tư vấn là một trong những cách được nhiều người chọn nhất. Những hợp đồng này không chỉ có ý nghĩa  tới kinh doanh mà còn liên quan tới trách nhiệm pháp lí, do đó, người đọc hợp đồng hoặc soạn thảo hợp đồng phải nắm rõ được những vấn đề này. Ở đây, chúng tôi cung cấp những thông tin pháp lí, nhận soạn thảo, chỉnh sửa, rà soát hợp đồng.


>>> Xem thêm : tư vấn luật thuế – Thông tin lưu ý về thủ tục pháp luật của mỗi doanh nghiệp & cá nhân cần có bộ phận luật sư riêng


Đầu tiên, khi tham gia dịch vụ khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn về những quy định chung về thủ tục pháp lí. Trong quy định về thủ tục pháp lí luôn liên quan tới các chủ thể tham gia hợp đồng, ví dụ như hai bên tham gia kí kết. Các vấn đề về hậu quả pháp lí của hợp đồng vô hiệu cũng là một trong những thứ được tư vấn.Thứ hai, dịch vụ sẽ rà soát các hợp đồng mà khách hàng đã thực hiện để có sự điều chỉnh kịp thời. Thứ ba, dịch vụ sẽ tư vấn về phương thức giao kết hợp đồng cho khách hàng. Dịch vụ tư vấn hợp đồng sẽ tư vấn cho bạn cách chọn thời điểm giao đề nghị gia kết phù hợp, giúp việc ký kết đạt kết quả tốt nhất.


Vấn đề thứ sáu mà khách hàng được tư vấn là việc chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng kinh tế. Cụ thể, bạn sẽ biết được những trường hợp nào được chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng cũng như cách thức để thực hiện việc này.


Bạn có biết nhiều doanh nghiệp phải chịu thua lỗ thậm chí là phải chịu trách nhiệm pháp lí chỉ vì hợp đồng kinh doanh? Đến đây, bạn sẽ được tư vấn cách soạn thảo hợp đồng, được rà soát các lỗi sai trong hợp đồng.


>>> Xem thêm : thủ tục khai nhận thừa kế – Tìm hiểu rõ tầm quan trọng của mỗi doanh nghiệp & cá nhân cần có luật sư riêng